ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Ο.Π. (2008-2012)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλίδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πάρις Κοσμίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Απόστολος Παπαλόης

ΤΑΜΙΑΣ
Πέτρος Χαιρακάκης

ΜΕΛΗ
Βασίλειος Γκοβόσδης
Εμμανουήλ Μερίκας
Δημήτριος Νικολάκης