Νέα – Ανακοινώσεις

Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού

Απόψεις της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού (ΕΕΟΠ) επί του θέματος του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών

Η ΕΕΟΠ θεωρεί ότι το ζήτημα της ακριβούς καταγραφής του αριθμού και των επί μέρους χαρακτηριστικών των κακοήθων νεοπλασιών στη χώρα μας δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί οριστικά εάν δεν καθιερωθεί η λεγόμενη ηλεκτρονική κάρτα υγείας, η κάρτα η οποία θα περιέχει το ιατρικό ιστορικό των Ελλήνων πολιτών και στην οποία θα καταχωρούνται οι μεταβολές της υγειονομικής κατάστασης του κατόχου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας θα μπορούσαν ίσως να οφεληθούν από την μελέτη των επί μέρους χαρακτηριστικών αντιστοίχων συστημάτων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες (όπως οι σκανδιναβικές) με προηγμένα συστήματα πλήρους ηλεκτρονικής καταγραφής των νοσημάτων ενός εκάστου των πολιτών της.

Η ηλεκτρονική καταγραφή των τελικών διαγνώσεων από τους γενικούς και ιδιώτες ιατρούς, καθώς και από τους νοσοκομειακούς ιατρούς και ιατρούς ιδιωτικών κλινικών και η αποστολή τους σε κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πλήρη στοιχεία του πάσχοντος ώστε να μην είναι δυνατή η διπλή καταχώρηση, χρησιμοποιόντας ειδικό ηλεκτρονικό δίκτυο, θα μπορούσε να αποτελέσει την τελική λύση του προβλήματος την προσεχή δεκαετία.

Σχετικώς με την υπάρχουσα κατάσταση θα μπορούσαν να διατυπωθούν τα ακόλουθα

  1. Γενικώς οι μέχρι τώρα προσπάθειες κρίνονται ως σημαντικές και ελπιδοφόρες αν και απαιτούνται τροποποιήσεις για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.
  2. Ο αριθμός των αρμοδίων υπαλλήλων και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διατίθεται για την εκτέλεση της αποστολής τους, θα πρέπει να αυξηθεί δραματικά.
  3. Τα επί μέρους στοιχεία καταγραφής (πχ ατομικές συνήθειες καπνίσματος, κατανάλωσης οινοπνεύματος, στάδιο νόσου κλπ) δεν είναι δυνατό να καταγραφούν αξιόπιστα από τους αρμόδιους υπαλλήλους εάν δεν περιλαμβάνονται στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς καταγεγραμμένα από τον θεράποντα ιατρό. Ο αριθμός των σχετικών πληροφοριών που θα καταχωρούνται θα πρέπει να μειωθεί στο τελείως απαραίτητο και εφικτό.
  4. Οι υπάλληλοι καταγραφής στα νοσοκομεία θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνονται από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές των ιδιωτικών και δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων για οποιαδήποτε περίπτωση νεοδιαγνωσθέντος κακοήθους νοσήματος και να προβαίνουν στην καταγραφή του.
  5. Ο ιδιώτης ιατρός ο οποίος διαγινώσκει κακόηθες νεόπλασμα το οποίο επιβεβαιώνεται ιστολογικά σε ασθενή ο οποίος μελετάται επί εξωτερικής βάσεως θα πρέπει υποχρεωτικώς να αποστέλλει τα σχετικά δεδομένα στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης του ΕΑΝ. Με το τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η ακρίβεια της διαγνώσεως και των στοιχείων του πάσχοντος.
  6. Η τελική κατάληξη της νόσου θα πρέπει να καταγράφεται στο ΕΑΝ από τους αρμοδίους υπαλλήλους οι οποίοι κα θα πρέπει να επικοινωνούν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με τους οικείους του πάσχοντος αναζητώντας τις αντίστοιχες πληροφορίες.
  7. Τέλος οι Ογκολογικές Επιτροπές των νοσοκομείων θα πρέπει να αναμορφωθούν ριζικώς, να αντιληφθούν επαρκώς τον σημαντικότατο (γενικώτερα) ρόλο τους και συμβάλλουν με επαρκή τρόπο στην καταγραφή των κακοήθων νεοπλασμάτων στο νοσοκομείο τους.

 

Για την Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού

Ο Πρόεδρος

Καθ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης

Share this post