Βιβλία

  • Καρκίνος Παχέος Εντέρου και Ορθού, Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού, Εκδόσεις ΔΙΚΤΥΝΝΑ ΕΠΕ, Αθήνα 2009
  • Καρκίνος Οισοφάγου, Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού, Εκδόσεις ΔΙΚΤΥΝΝΑ ΕΠΕ, Αθήνα 2008
  • Proceedings – 2nd International Congress On Gastrointestinal Oncology – Progress & Prospects – Annals Of Gastroenterology, Quarterly Publication of the Hellenic Society of Gastroenterology, Vol. 18, No 2, 2005
  • Proceedings – 1st European Congress On Gastrointestinal Oncology – Progress & Prospects – Annals Of Gastroenterology, Quarterly Publication of the Hellenic Society of Gastroenterology, Vol. 13, Suppl. 1, 2000