Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού

Σκοποί της ΕΕΟΠ είναι:

  • Η προαγωγή της γνώσης σχετικά με τους όγκους του πεπτικού,
  • Η ενημέρωση του κοινού σε ογκολογικά θέματα κατά κύριο λόγο σχετιζόμενα με την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του πεπτικού,
  • Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας των όγκων του πεπτικού,
  • Η διενέργεια μελετών βασικής έρευνας ή επιδημιολογικών μελετών επί θεμάτων σχετικών με τους όγκους του πεπτικού συστήματος.

 

Για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών η ΕΕΟΠ συνεργάζεται με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς: