Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Ο.Π. (2017-2020)

 

Επίτιμος Πρόεδρος Πάρις Κοσμίδης
Πρόεδρος Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλίδης
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Λύπας
Γενικός  Γραμματέας  Απόστολος Παπαλόης
Ειδικός  Γραμματέας Εμμανουήλ Μερίκας
Ταμίας Αικατερίνη Φιλιππάκου
Μέλος Βασίλειος Γκοβόσδης
Μέλος Δημήτριος Νικολάκης

Όλα τα μέλη του ΔΣ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, αφού η ΕΕΟΠ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποσκοπεί στο όφελος των ασθενών και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.