Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Ο.Π. (2020-2024)

 

Επίτιμοι Πρόεδροι Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Πάρις Κοσμίδης
Πρόεδρος Γεώργιος Λύπας
Αντιπρόεδρος Απόστολος Παπαλόης
Γενικός  Γραμματέας  Θωμάς Θωμαΐδης
Ειδικός  Γραμματέας Φλωρεντία Φωστήρα
Ταμίας Ελένη Τριανταφυλλίδη
Μέλος Ορέστης Λύρος
Μέλος Γεώργιος Παπαξοΐνης

Όλα τα μέλη του ΔΣ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, αφού η ΕΕΟΠ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποσκοπεί στο όφελος των ασθενών και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.