Εταιρεία

Ιστορικό

Ηταν απόγευμα, μιας μέρας του έτους 1988, στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Ως Διευθυντής του Γαστρεντερολογικού Τμήματος, συνάντησα για πρώτη φορά τον Διευθυντή της Β’ Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Ογκολόγο-Παθολόγο Πάρι Κοσμίδη. Στην Ογκολογική Κλινική είχα αποστείλει παραπεμπτικό για να εκτιμηθεί ένας ασθενής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής. Μετά την επιστημονική συζήτηση σχετικά με το περιστατικό ζήτησα από τον γιατρό που συνομιλούσα να δει τον ασθενή και να με ενημερώσει το βράδυ. Μου απάντησε ότι οι Διευθυντές δεν εφημερεύουν μέσα στο νοσοκομείο.Τότε ακριβώς διαπίστωσα ότι ο νέος γιατρός της Β’ Ογκολογικής-Παθολογικής Κλινικής ο οποίος ήρθε να δει τον ασθενή μου, ήταν ο Πάρις Κοσμίδης Διευθυντής της Β’ Ογκολογικής-Παθολογικής Κλινικής.

Από τη στιγμή εκείνη άρχισε να δημιουργείται και να ισχυροποιείται μια αληθινή φιλία και συναδελφική συνεργασία βασιζόμενη στην αμοιβαία εκτίμηση και στους κοινούς οραματισμούς.Έγιναν πολλές σκέψεις για επιστημονική συνεργασία των δύο τμημάτων, που αμέσως άρχισαν να υλοποιούνται. Έτσι, τον επόμενο χρόνο είχε ήδη οργανωθεί και πραγματοποιηθεί από τις δύο Κλινικές το Πρώτο Ετήσιο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ογκολογία του Πεπτικού Συστήματος.Ακολούθησαν εννέα ακόμη ετήσια σεμινάρια τα έτη 1992 έως και 1999, τα οποία κάλυψαν θεματικά όλους τους όγκους του πεπτικού συστήματος.Τα Πρακτικά κάθε ετήσιου σεμιναρίου εκδίδονταν σε τόμο. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια μικρή βιβλιοθήκη που αφορούσε στους κακοήθεις όγκους του πεπτικού συστήματος συμπεριλαμβανομένων των λεμφωμάτων του πεπτικού και των όγκων του πεπτικού στα παιδιά.

Εκτός από τους τόμους αυτούς, το 1991 είδε το φώς της δημοσιότητος το βιβλίο με τίτλο ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το βιβλίο αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι το πρώτο και μοναδικό βιβλίο στην Ελληνική βιβλιογραφία με αντικείμενο τα κακοήθη νεοπλάσματα του πεπτικού συστήματος.Το βιβλίο αυτό βραβεύθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το έτος 1991.

Το 1999 είχε ήδη ωριμάσει η σκέψη για μετεξέλιξη των δραστηριοτήτων εκείνων υπό τη μορφή συνεδρίων και υπό την σκέπη μιας επιστημονικής εταιρείας. Οι τυπικές νομικές ενέργειες έγιναν και η εταιρεία πήρε νομική υπόσταση και υφή στις 3/4/1998 με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ».Η νέα εταιρεία όπως αναφέρεται στο καταστατικό της έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων την προαγωγή της γνώσης σχετικά με τους όγκους του πεπτικού, την ενημέρωση του κοινού σε ογκολογικά θέματα που σχετίζονται κυρίως με την πρόληψη του καρκίνου του πεπτικού, καθώς και τη διενέργεια μελετών βασικής έρευνας ή επιδημιολογικών μελετών επί θεμάτων σχετικών με τους όγκους του πεπτικού συστήματος.

Ο πρόεδρος
Καθηγ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης


1989
1991
2005