Εταιρεία

Μέλη

Η ΕΕΟΠ καλωσορίζει στην οικογένειά της ιατρούς γαστρεντερολόγους, ογκολόγους-παθολόγους, χειρουργούς, παθολογοανατόμους, γενικούς ιατρούς, επιστήμονες άλλων επιστημών (φαρμακοποιούς, βιολόγους, μοριακούς βιολόγους, διατροφολόγους) καθώς και ειδικευομένους των ως άνω ειδικοτήτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται κλινικά ή/και ερευνητικά για τους όγκους του πεπτικού συστήματος.

  • Οι αιτήσεις για να καταστούν μέλη της ΕΕΟΠ εγκρίνονται από το ΔΣ της εταιρείας στη διάρκεια του έτους υποβολής της αίτησης.
  • Η απόφαση αποδοχής του υποψηφίου μέλους λαμβάνεται από το ΔΣ σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας.

Μετά την αποδοχή της αίτησης και την καταβολή του ποσού της ετήσιας συνδρομής, το νέο μέλος καταχωρείται στην οικεία θέση του site η οποία είναι προσβάσιμη μόνο στα μέλη της εταιρείας.

Δικαιώματα των μελών της ΕΕΟΠ

  • Ελεύθερη εγγραφή και παρακολούθηση όλων των επιστημονικών δραστηριοτήτων της ΕΕΟΠ, συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου της εταιρείας
  • Συμμετοχή στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας
  • Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητος για το ΔΣ και τις επιτροπές της ΕΕΟΠ
  • Δυνατότητα υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση ερευνητικών πρωτοκόλλων που υποστηρίζονται από την ΕΕΟΠ
  • Δυνατότητα συμμετοχής στις κλινικές μελέτες που διενεργούνται υπό την ευθύνη της ΕΕΟΠ
  • Ελεύθερη πρόσβαση στις περιοχές του ιστοτόπου της ΕΕΟΠ που προορίζονται μόνο για τα μέλη της
  • Δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό της ΕΕΟΠ προερχόμενο από τα συνέδρια της (διαλέξεις, ομιλίες κλπ) και έλλες επιστημονικές δραστηριότητες

Ετήσια συνδρομή

Η ετήσια συνδρομή είναι είκοσι (20,00) Ευρώ. Το συμβολικό αυτό ποσό εξασφαλίζει ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου της ΕΕΟΠ.

Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση της ετήσιας συνδρομής σας.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση εγγραφής κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο.