3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού «Πρωτοπαθής καρκίνος ήπατος» 2003
Dec 05 2003
5 Δεκεμβρίου 2003

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού «Πρωτοπαθής καρκίνος ήπατος»

  • Θεσσαλονίκη