Περιοδικό

“Ογκολογία Πεπτικού”

Το περιοδικό “Ογκολογία Πεπτικού” αποτέλεσε την επίσημη έκδοση της ΕΕΟΠ εκδιδόμενο ανελλιπώς με τρία τεύχη ανά έτος από τον Ιανουάριο του 2001 μέχρι το 2009, οπότε και διεκόπη η έκδοσή του. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να διαβάσετε τα πλέον πρόσφατα τεύχη του περιοδικού που έχουν εκδοθεί. Προσεχώς θα αναρτηθούν και τα υπόλοιπα τεύχη.


OG_TOMOS_08-TEFXOS_02
Τόμος 8 Τεύχος 2
Μάιος-Αύγουστος 2008

OG_TOMOS_08-TEFXOS_03
Τόμος 8 Τεύχος 3
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2008

OG_TOMOS_09-TEFXOS 02
Τόμος 9 Τεύχος 2
Μάιος-Αύγουστος 2009