Υποτροφίες

Προκηρύξεις Υποτροφιών ΕΕΟΠ

Υποτροφία 2020

  • Με στόχο την προαγωγή της έρευνας η ΕΕΟΠ θα χρηματοδοτήσει για το 2020 ερευνητικό πρωτόκολλο βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας περιλαμβανομένης επιδημιολογίας ή καταγραφής ασθενών, με αντικείμενο τους κακοήθεις όγκους του πεπτικού συστήματος.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το ερευνητικό πρωτόκολλο ηλεκτρονικά στο ΔΣ της ΕΕΟΠ για κρίση και αξιολόγηση.

Προϋποθέσεις

  • Τουλάχιστον ένας εκ των ερευνητών πρέπει να είναι μέλος της ΕΕΟΠ.
  • Το ερευνητικό πρωτόκολλο πρέπει να απσταλλεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2019.
  • Το ερευνητικό πρωτόκολλο θα πρέπει να αρχίσει εντός του 2020 και να περατωθεί εντός δύο ετών.
  • Το πρωτόκολλο θα αξιολογηθεί από ομάδα Ελλήνων ή/και ξένων ειδικών.
  • Ο ερευνητής ή η ομάδα των ερευνητών θα λάβουν ως έπαθλο το ποσό των 2.500 Ευρώ.
  • Η εργασία θα πρέπει να συντελεσθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.
  • O νικητής θα ανακοινωθεί στη διάρκεια του προσεχούς ετήσιου διεθνούς συνεδρίου της ΕΕΟΠ παρουσία της κριτικής επιτροπής.
  • Ο νικητής θα παρουσιάσει δια βραχέων το ερευνητικό πρωτόκολλο και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα (εάν υπάρχουν).